کسب درآمد ماهیانه بالای 500 هزار تومان از فروتل
فوتبال ایران و جهان
با 25هزار تومان صاحب سایت فروشگاهی شوید


به هفت خط خوش آمدید... خواهشمندم لینکهایی که باز نمی شود و خراب است را از طریق فرم تماس با ما در پایین همین صفحه گزارش دهید تا در اسرع وقت اصلاح شود. بسیار متشکرم

استخدام در فروتل
پیش بینی فوتبال
پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی

اکنون راست دستی و چپ دستی را شنیده بودید اما فکر نمی کنم مفهوم راست مغزی و چپ مغزی را تا امروز می دانستید. بر اثر تمرینات و فعالیتهایی که از ابتدای دوره طفولیت تا این لحظه انجام داده اید یکی از طرفین مغز شما بیشتر از سمت دیگر آن رشد کرده است. با مطالعه این مقاله می توانید با فهمیدن اینکه راست مغز یا چپ مغز هستید به تمایلات و توانایی های ذاتی خودتان پی ببرید. 

وظایف سمت چپ مغز ::

منطق و استدلال
جزئیات آرایش یافته
پردازش واقعیات
کلمات و زبان
حال و گذشته
علوم و ریاضیات
توانایی درک و فراگیری
زیرکی
قدردانی
قالب بندی منظم ادراک و احساسات
دانستن نام هدف
واقع بینی
استراتژی منظم
اهل عمل
مطمئن

وظایف سمت راست مغز :::

بکارگیری احساسات
پردازش تصاویر سه بعدی یا ابعاد
تخیلات
نماد و سمبل
حال و آینده
فلسفه و دین
گیرایی
باورها و اعتقادات
پیشگویی
ادراک فضایی
تمایل به دانستن اهداف
خیال پرداز
حاضر جواب
بی پروایی
خطر جو یا ریسک پذیرفـــرم تمـــــاـس بـــا هفـتــ خطـــ


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام: