کسب درآمد ماهیانه بالای 500 هزار تومان از فروتل
فوتبال ایران و جهان
با 25هزار تومان صاحب سایت فروشگاهی شوید


به هفت خط خوش آمدید... خواهشمندم لینکهایی که باز نمی شود و خراب است را از طریق فرم تماس با ما در پایین همین صفحه گزارش دهید تا در اسرع وقت اصلاح شود. بسیار متشکرم

استخدام در فروتل
پیش بینی فوتبال
پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی

انسانها همگی خواهان عشق ، آزادی ، امنیت و... مى باشند ، ولی در برخی  افراد پاره ای از این ارزشها اهمیت بیشتر و جایگاه بالاتری دارد. در ذیل به پاره ای  از ارزشها ، صفات و عکس العملهای متفاوت ''دخترها'' و ''پسرها'' اشاره مى شود. 

دخترها وارد شدن به دایره ''امنیت'' را ترجیح مى دهند ،  ولی پسرها پاره خط ''استقلال'' را بیشتر دوست دارند... 

دخترها به ''احساسات'' خود  بیشتر بها مى دهند ، ولی پسرها ''احتیاجات'' خود را مد نظر قرار مى دهند...

''امید''در دخترها و ''آرزو'' در دل پسرها موج مى زند....

دخترها به هنگام درگیری عاطفی''افسرده'' مى شوند ، ولی پسرها معمولاً به ''انزوا'' کشیده مى شوند... 

دخترها تحت  تا'ثیر اعمال دیگران با احتیاط تر عمل مى کنند و بیشتر نگاه به ''آیینه'' دارند و پسرها  بیشتر ''آینده'' را می بینند.

دخترها خواهان ''برابری'' و پسرها خواهان''برتری'' مى باشند...

در صحنه ی زندگی معمولاً دخترها ''بیننده'' و پسرها  ''بازیگرند'' و اکثر دخترها به ''بود یا نبود'' مى اندیشند ولی پسرها به ''باید و  نباید''

دخترها به ''پیوند'' و پسرها به ''پیمان'' ایمان دارند

''پایبندی'' در دخترها بیشتر به چشم مى خورد و ''پایداری'' در پسرها...

دخترها  معمولاً ''پیرو'' هستند و پسرها ''پیشرو''...

امّا پرگویی بین دخترها و''پرخاشگری'' بین پسرها رواج دارد

دخترها معمولاً به آسانی ''تحمّل'' مى  کنند و پسرها به سادگی ''تحمیل''

دخترها بیشتر در معرض ''تهدید'' و''تحقیر'' واقع مى شوند و پسرها در معرض ''تحریم'' و ''توبیخ''

دخترها در مقوله''تقلید'' و پسرها در مقوله ''تقلّب'' توانائی دارند

دخترها در ''توضیح'' دادن و  پسرها در ''توجیه'' کردن مهارت قابل توجّهی دارند

دخترها ''تجلیل گرهای'' خوبی و  پسرها ''تحلیل گرهای'' خوبی از آب در مى آیند

دخترها مسائل را باهم ''ترکیب'' مى  کنند ، ولی پسرها همواره سعی در'' تجزیه'' مسائل دارند

دخترها به آسانی خود را با  محیط ''تطبیق'' مى دهند ، ولی پسرها دوست دارند محیط را ''تغییر'' دهند

دخترها به''تفاهم'' و پسرها به ''توافق'' راغب ترند

''ثبات داشتن'' را دخترها ترجیح مى  دهند و ''ثابت کردن'' را پسرها

دخترها معمولاً دوست دارند ''جذّاب و  جدید'' باشند و پسرها دوست دارند ''جالب''

دخترها به ''جابجائی'' اکتفا مى کنند و پسرها  به ''جاری شدن''

دخترها نگهبانی از ''حرمتها'' را ترجیح مى دهند و پسرها  نگهبانی از ''حریم ها'' را

دخترها میل به ''حمایت کردن'' دارند ، پسرها میل  به ''حماسه آفرینی''

دخترها معمولاً دنبال ''حقوق'' از دست رفته خود هستند ولی  پسرها دنبال ثابت کردن ''حقّانیت'' خود.فـــرم تمـــــاـس بـــا هفـتــ خطـــ


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام: