کسب درآمد ماهیانه بالای 500 هزار تومان از فروتل
فوتبال ایران و جهان
با 25هزار تومان صاحب سایت فروشگاهی شوید


به هفت خط خوش آمدید... خواهشمندم لینکهایی که باز نمی شود و خراب است را از طریق فرم تماس با ما در پایین همین صفحه گزارش دهید تا در اسرع وقت اصلاح شود. بسیار متشکرم

استخدام در فروتل
پیش بینی فوتبال
پاداش عضویت در سیستم درآمد فروتلی

 

جمله در زبان انگلیسی :::

         

Subject + verb + object + adverb of manner + adverb of place + adverb of time

) فاعل ) + ( فعل ) + ( مفعول ) + ( قید حالت ) + ( قید مکان ) + (قید زمان )

He spoke English clearly in class yesterday

1. فاعل و مفعول :::

در زبان انگلیسی  فاعل و مفعول یا اسم هستند یا ضمیر

اسامی شامل ( Mr…،Mrs…،my father،… )

* قابل توجه است که این اسامی فقط بجای سوم شخص ها (مفرد و جمع ) می نشینند.

(در زمان غایب)

* برای اشیا و حیوانات از ضمیر فاعلی it   استفاده میکنیم.

* اشیا عموما در جملات با افعال ربطی ( to be ، seem ، feel ، …) می آیند.

حیوانات نیز همین طور هستند ، ولی  گاهی شاید با افعال عادی هم بیایند.

- دراین جملاتis   ، فعل ربطی می باشد :

1.The table is large. 2.The cat is beautiful.

- و در این جمله is ، فعل اصلی است :

the cat eats meat.   

جدول ضمایر :::

ضمایر انعکاسی تاکیدی

ضمایر ملکی

صفات ملکی

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

My self

Mine

My

Me

I

Your self

Yours

Your

You

You

Him self

His

His

Him

He

Her self

Hers

Her

Her

She

It self

Its

Its

It

It

Our selves

Ours

Our

Us

We

Your selves

Yours

Your

You

You

Themselves

Theirs

Theirs

Them

They

 الف : ضمایر مفعولی

به سه معنا می آیند : ( به ، برای ، را )

1.I give him a pen.

2.I buy him a pen.

3.I call him jack.

** که در جملات بالا ضمایر مفعولی به ترتیب  به معنای (به او)،(برای او) و (او را) می باشد.

ب : صفات ملکی

به تنهایی هیچ نقشی را در جمله ایفا نمی کنند و نقش اسمی را می گیرند که کنارشان گذاشته می شود.

** تذکر بسیار مهم : جایگاه صفات ، قبل از اسم  و بعد از افعال ربطی است.

His pen is red. -

 This is his pen.-

ج : ضمایر ملکی

زمانی که مرجع ضمیر یا شی ای که در مورد آن حرف می زنیم مشخص است

و یا آن را می بینیم

می توانیم به جای اسم و صفت ملکی همراه آن ، ضمیر ملکی استفاده کنیم .

- his is red

- this is his

د : ضمایر انعکاسی - تاکیدی

 A: هنگامیکه شخص در فاعل و مفعول یکی است

یا به عبارتی فاعل به مفعول بر می گردد ، می گوییم که فاعل در مفعول منعکس شده است.

- I buy a pen for myself

- I buy myself a pen

** تذکر بسیار مهم : (انواع مفعول) :

* مفعول مستقیم یا شی          * مفعول غیر مستقیم یا انسانی

-  اگر مفعول مستقیم ابتدا در جمله بیاید

قبل از مفعول دوم که غیر مستقیم است ، به حرف اضافه نیاز داریم.

-  اگر مفعول غیر مستقیم ابتدا در جمله بیاید

قبل از مفعول دوم که مستقیم است ، به حرف اضافه نیاز نداریم.

- I buy a pen for him

- I buy a pen for myself

                                                                                         

* دقت کنید که در مثال اول him ضمیر مفعولی و در مثال دوم myself ضمیر انعکاسی است که به فاعل بر می گردد.

- I buy him a pen

I buy myself a pen -

* همانطور که گفته شد ، در اینجا  چون myself وhim  به عنوان مفعول غیر مستقیم اول آمدند ، دیگر هیچ نیازی به حرف اضافه نیست.

B : ضمایر تاکیدی به این مسئله اشاره دارند که بر انجام  یک کار توسط فاعلی مشخص تاکیدی داشته باشند.

- I myself answered the question

- I answered the question myselfفـــرم تمـــــاـس بـــا هفـتــ خطـــ


* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام: